Detail akce

Bystřice nad Pernštejnem – Rekonstrukce místní komunikace - ulice Bratrská + vedlejší Bratrská

Lokalita: ulice Bratrská + vedlejší Bratrská, Bystřice nad Pernštejnem
Investor: Město Bystřice nad Pernštejnem
Realizace: 2014

  • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Zadávací dokumentace stavby
Referenční list 2019
Referenční list 2016

Předmětem projektu byla rekonstrukce uličního prostoru v historické části města, v ulici Bratrská a jejího napojení na místní komunikace (ul. Nádražní a Beranka) v Bystřici nad Pernštejnem. Primárním důvodem stavby byla „oprava“ povrchu silnice po přeložení inženýrských sítí do země. Z hlediska funkčního byl v celé trase navržen chodník s takovou šířkou, aby bylo možné provádět v zimě efektivně strojní údržbu. Došlo k striktnímu oddělení funkčních ploch chodníků, vozovky, parkoviště a manipulačních ploch výškově a materiálově při zachování bezbariérovosti prostoru. Pro vedení trasy a šířkové uspořádání jsou použity návrhové prvky pro rychlost 20 km/h, proto není potřeba žádných zklidňujících prvků a zároveň je v ulici dostatečný prostor pro parkování rezidentů a návštěvníků. Investor se též nechal projektantem přesvědčit k použití kvalitní kamenné dlažby a obrub. Jeho zkušenosti po dvou letech jsou výborné a jsou doloženy zde.

Nadstandardním řešením projektu je řešení snížených obrub chodníku pomocí nárožních (hlavových) zakulacených obrub. Jedná se o moderní návrat k historicky prověřenému funkčnímu prvku. Výhodou tohoto řešení snížených obrub je výrazně lepší vodicí a ochranná funkce obruby, pohodlnější chůze po chodníku bez podélných „vln“ a v neposlední řadě výrazně hodnotnější estetický dojem z uličního prostoru. Dalším nadstandardem je vyčlenění ploch pro odklizený sníh v zimním období a také bezpečnostní plochy v křižovatce s ulicí Beranka, kde je velký výsledný sklon plochy a v období sněhové pokrývky je obtížné touto křižovatkou projíždět.

Jsme rádi, že komunikace postavená dle našeho návrhu výborně slouží uživatelům. Za skvělým výsledkem stojí vzorná spolupráce investora, dodavatele stavby – firma Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., se kterou máme dlouhodobě výborné zkušenosti, a projektanta.

Situace:

Copyright © 2007 – 2024 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies