Přívětivé projektování

Odpouštějící a samovysvětlující komunikace

Odpouštějící komunikace jsou do jisté míry schopné eliminovat (odpustit) chybu řidiče, případně nestandardní chování vozidla v důsledku poruchy. Jde o takové prvky uspořádání, které eliminují nebo snižují tragické následky dopravní nehody.

Samovysvětlující komunikace je pojem, který značí, že návrhové prvky a kvalita jejich provedení, zajistí uživateli komunikace dostatečné množství srozumitelných a jednoznačných informací k bezpečnému chování a rozhodování při užívání komunikace. Toto uspořádání předchází vzniku nehodové situace.

Obě uspořádání ovlivňují jiné prvky uspořádání komunikace a ideální je spojit v projektu obě funkce.

Vznik dopravních nehod většinou ovlivňují současně tito činitelé:

  1. Člověk, jeho chování, zodpovědnost, znalost a zkušenosti, zdravotní stav
  2. Vozidlo, jeho karoserie, brzdný systém, systém bezpečnostních prvků, spolehlivost
  3. Komunikace a prostředí kolem ní (návrhové prvky, pevné překážky, odvodnění, značení atd.)

Čím kvalitnější jsou jednotlivé interaktivní složky, tím nižší jsou škody z dopravních nehod.

Náš atelier ke snížení následků dopravních nehod a výše škod přispívá hlavně v oblasti 3. Komunikace a v oblasti 1., kde se podílíme přednáškami na osvětové činnosti a výchově všech skupin uživatelů dopravních staveb. Důsledně dbáme, aby námi navržené komunikace byly odpouštějící a samovysvětlující.

Copyright © 2007 – 2024 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies