Odborná činnost

Přednášky na konferencích a odborných seminářích

Silniční konference Liberec,
téma: Poznatky z realizace bezpečnostních auditů v Pardubickém kraji.
2007
Konference Bezpečná silniční infrastruktura Praha,
téma: Nový pohled na bezpečnost automobilové dopravy na pozemních komunikacích.
2007
Silniční konference Karlovy Vary,
téma: Místa pro přecházení – zkušenosti z provozu z pohledu projektanta.
2009
Konference Bezpečná dopravní infrastruktura Praha,
téma: Optimální velikost okružní křižovatky.
2010
Konference: Vliv geometrie stavebních prvků na bezpečnost a plynulost provozu na OK a možnost predikce dopravních nehod, Hradec Králové,
téma: Optimální velikost okružní křižovatky.
2010
Přednáška v rámci ČKAIT vzdělávání inženýrů, Liberec,
téma: Optimální velikost okružní křižovatky.
2010
Konference k projektu Save Our Lives Praha,
téma: Silniční propustek s deformační zónou.
5/2011
Zasedání ČSS, sekce BESIP Praha,
téma: Silniční propustek s deformační zónou.
12/2011
Přednáška pro členy vedení města, dopravní komisi rady a zastupitele, Magistrát města Pardubic,
téma: Efektivní řešení dopravních staveb v Pardubicích.
2/2012
Seminář na ŘSD ČR správa Pardubice,
témata: „Optimální velikost okružní křižovatky“, „Posuzování a užití okružních křižovatek“, „Okružní křižovatky – Východní Čechy“, „Průjezd OK – skutečnost x AutoTURN x vlečné křivky dle TP 171“, „Propustek s deformační zónou“.
3/2012
Seminář pro vedení Správy a údržby silnic Pardubického kraje,
témata: „Propustek s deformační zónou“, „Optimální velikost okružní křižovatky".
4/2012
Seminář URBISAFETY 2012 Brno,
témata: „Optimální velikost okružní křižovatky“,
„Zajištění rozhledů ve světle bezpečnostních inspekcí Středočeského kraje“.
4/2012
Městský úřad Rudná,
téma: „Optimální velikost okružní křižovatky – II“.
7/2012
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje v Kolíně,
témata: „Optimální velikost okružní křižovatky“, „Optimální velikost okružní křižovatky – II“, „Řešení okružní křižovatky uzpůsobené pro průjezd nadměrných vozidel“, „Propustek s deformační zónou“.
9/2012
Silniční konference Plzeň,
téma: „Nové poznatky při řešení okružních křižovatek“.
10/2012
Odborná konference Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil, Vojenský klub posádky Vyškov,
téma: „Okružní křižovatky – Průjezd vozidel přepravy nadměrných nákladů“.
11/2012
Přednáška Instrukčně metodické zaměstnání policistů, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy,
témata: Optimální velikost okružní křižovatky“, „Okružní křižovatky – Průjezd vozidel přepravy nadměrných nákladů“ a „Propustek s deformační zónou“.
11/2012
Odborná konference: „Společně k bezbariérovosti IV“, Pardubice,
téma: „Využití obecných požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. v praxi – pohled dopravního inženýra“.
5/2013
Mezinárodní seminář, XIV. Dopravně-inženýrské dny: „Dopravně – inženýrský pohled na rozvoj a stávající stav pozemních komunikací ČR a SR,
téma: „Miniokružní křižovatky – poznatky z praktických realizací“.
6/2013
MÚ Lanškroun,
téma: „Lanškroun – Průtah I/43 bezpečnostní inspekce, Funkční a bezpečné utváření komunikací uvnitř zastavěného území“.
11/2013
Magistrát města Pardubic,
prezentace ideové studie na téma: „Přednádraží – brána do města“.
11/2013
Vědecký seminář, Univerzita Pardubice – Ústav podnikové ekonomiky a managementu,
téma: „Věda a výzkum v podmínkách projekční kanceláře“.
Reference na tuto přednášku.
10/2014
Silniční konference 2015, Plzeň, příspěvek do sborníku,
téma: „Aplikace principů samovysvětlující komunikace na okružních křižovatkách všech typů“.
10/2015
Odborná konference Bezpečná dopravní infrastruktura, Praha,
téma: „Klasické a spirálovité OK – Problematika rozhledových polí, vícepruhové vjezdy a okružní pásy“.
11/2015
Konference Dopravní infrastruktura, Litomyšl,
téma: „Význam a efektivnost bezpečnostních auditů na silnicích nižších tříd“.
05/2017
Vzdělávací program ČKAIT, Praha,
téma: „Okružní křižovatky v ČR v letech 1998-2018“.
12/2018
Konference Dopravní infrastruktura, Litomyšl,
téma: „Úskalí automatizovaného projektování v praxi“.
05/2019
Přednáška Instrukčně metodické zaměstnání dopravních inženýrů Policie ČR, Kašperské hory,
témata: „Aplikace principů samovysvětlující komunikace na okružních křižovatkách všech typů“, „Okružní křižovatky v ČR v letech 1998-2018“.
05/2019
Český svaz stavebních inženýrů – oblastní pobočka Liberec,
téma: „Okružní křižovatky v ČR v letech 1998-2018“.
09/2019
Seminář ČKAIT, Pardubice,
téma: „Okružní křižovatky v ČR v letech 1998-2020“.
02/2020
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha,
téma: „Okružní a mimoúrovňové křižovatky“.
01/2023
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno,
téma: „Okružní a mimoúrovňové křižovatky“.
02/2023
Copyright © 2007 – 2023 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies