Kvalifikace, ocenění, CV

Členství v odborných organizacích

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

od roku 1999

Česká silniční společnost – sekce Silniční a městské dopravní inženýrství (SAMDI)

od roku 2003

Česká silniční společnost – sekce Bezpečnost silničního provozu (BESIP)

od roku 2006

Společnost pro rozvoj silniční dopravy

od roku 2012

Technologická platforma silniční doprava (jako zástupce VŠTE v Českých Budějovicích)

od roku 2012

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje

od roku 2013

ČKAIT – Aktiv dopravní stavby

od roku 2013

Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43

od roku 2017

Copyright © 2007 – 2024 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies