Odborná činnost

Konzultační činnost pro ministerstvo dopravy a další odborné a veřejné dopravní subjekty

ČSN 73 6110Projektování místních komunikací2002 – 2005
ČSN 73 6102Projektování křižovatek na silničních komunikacích2005 – 2006
ČSN 73 6425Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky2005 – 2006
TP 135Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích2003 – 2017
TP 171Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků poz. komunikací2004
TP 81Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu2005
TP 179Navrhování komunikací pro cyklisty2006 – 2017
TP 85Zpomalovací prahy2007
TP 103Navrhování obytných a pěších zón2008
TP 188Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek2010
VL 3Vzorové listy – křižovatky2009 – 2011
TP 179Navrhování komunikací pro cyklisty, Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu2009 – 2011
ČSN 73 6102Projektování křižovatek na silničních komunikacích, změna 12011
Z.č. 13/1997 Sb.Zkoušení osob ucházejících se o institut "auditora bezpečnosti pozemních komunikací"2011 – 2024
ČSS - SAMDIOkružní křižovatka jako městotvorný prvek2017
BEST, a.s.Odborný konzultant pro odvodňovací prvky2018
VrchlabíDopravní koncepce města2019-2021
Roudnice n. L.Koncepce dopravy Roudnice nad Labem - oponentní posouzení2021
Copyright © 2007 – 2024 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies