Přívětivé projektování

Princip zklidňování dle AMOKu

Zklidňování komunikací je pojem v oblasti projektování místních komunikací mezi odbornou i laickou veřejností poměrně frekventovaný. V zásadě je vysvětlován jako omezování řidičů tak, aby nemohli jet rychle. Protože jsme obecně neradi omezováni, je zklidnění přijímáno veřejností s širokou škálou reakcí, od pochopení až po odmítání.

V praxi jsme dospěli k poznání, že daleko efektivnější filozofií zklidnění dopravy je vytvořit přívětivé prostředí pro všechny uživatele tak, aby se spontánně chovali požadovaným způsobem. Proto při projektech komunikací v intravilánu postupujeme dle následujících zásad:

  • Používáme skromnější návrhové prvky (šířkové uspořádání), odpovídající požadovaným rychlostem. To se projevuje snížením investičních i provozních nákladů.
  • Dělená místa pro přecházení jsou preferovaným způsobem řešení křížení tras pěších, protože jsou z pohledu statistik bezpečnější a investičně méně náročná.
  • Okružní křižovatky jsou preferovaným způsobem křížení pozemních komunikací, protože eliminují čelní nehody, mají nejmenší nároky na rozhledové poměry. Při správném utváření jsou nejvýhodnějším způsobem křížení PK.
  • Nepoužíváme krátké příčné prahy, protože jde o řešení nesystémové, které se snaží jednoduchým a samoúčelným způsobem napravit chybu návrhu PK. V principu uměle vyrobí dopravní závadu na nové komunikaci.
  • Použití odpovídajícího šířkového uspořádání vytváří prostor pro další uživatele a funkce uličního prostoru – pěší, cyklisty, dopravu v klidu, zeleň, bezpečnostní zóny, lepší orientaci řidičů.

ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY ZNAMENÁ V NAŠEM POJETÍ VYTVOŘIT PRO VŠECHNY SKUPINY UŽIVATELŮ KOMFORTNÍ A PŘÍVĚTIVÝ ULIČNÍ PROSTOR, BEZ NEPŘIMĚŘENÉHO OMEZOVÁNÍ.

Copyright © 2007 – 2024 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies