Průjezd okružní křižovatkou
Skutečnost x AutoTURN x vlečné křivky dle TP 171

Obsah:

  1. Roudnice nad Labem – Okružní křižovatka pětiramenná u Billy II/240 x II/246 (ø 27,00 m)
  2. Litoměřice – Malá okružní křižovatka, ulice Na Kocandě x Nádražní – Alšova I/15 x II/261 (ø 22,50 – 23,50 m)
  3. Závěr provedeného výzkumu

Roudnice nad Labem – Okružní křižovatka pětiramenná u Billy II/240 x II/246 (ø 27,00 m)

Okružní křižovatka realizována dle projektu AMOK z roku 2006.

Levé odbočení nákladního vozidla s vlekem

Skutečnost

AutoTURN

Obrat nákladního vozidla s vlekem

Skutečnost

AutoTURN

Levé odbočení nákladního vozidla

Skutečnost

AutoTURN

VK dle TP 171

Porovnání průjezdu NA – AutoTURN vs. VK dle TP 171

Litoměřice – Malá okružní křižovatka, ulice Na Kocandě x Nádražní – Alšova I/15 x II/261 (ø 22,50 – 23,50 m)

Okružní křižovatka realizována dle projektu AMOK z roku 2008.

Levé odbočení přívěsové soupravy

Skutečnost

AutoTURN

Levé odbočení návěsu

Skutečnost

AutoTURN

VK dle TP 171

Závěr provedeného výzkumu

Porovnáním skutečných průjezdů (vypočtená rychlost 18 – 20 km/h) a simulací průjezdu pomocí programu AutoTURN při rychlosti 5 km/h (vyšší rychlost nelze pro simulaci použít) vychází pro vozidla definovaná v databázi programu rozpor mezi skutečností a simulací.

Simulovaný průjezd má oproti skutečnosti značné přesahy! Tato skutečnost byla pozorována hlavně pro nákladní vozidlo s návěsem.
To vede k chybám v návrhu okružních křižovatek:

  • Ekonomické – velké plochy, nevhodné tvarování jednotlivých prvků křižovatky = jejich poškozování.
  • Bezpečnostní – nedostatečné zpomalení vozidel na vjezdu.

Vlečné křivky vystihují pohyb vozidel nepatrně věrněji, než program AutoTURN. Práce s nimi je však náročnější.

Copyright © 2007 – 2023 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies