Odborná činnost

Odborné výstavy

Východočeské divadlo Pardubice - nerealizované projekty

Termín: 16.2. - 26.4.2013

Vážení spoluobčané, Pardubáci,
velice si vážím nápadu své přítelkyně Ing. Jany Pěkné uspořádat výstavu projektů dopravních staveb v Pardubicích, které zatím nebyly z různých důvodů realizovány, ale jsou stále aktuální s potenciálem zlepšit za použití přijatelných investičních prostředků dopravní situaci v Pardubicích.

Rovněž si nesmírně vážím vstřícnosti ředitele divadla Mgr. Petra Dohnala, který nápad podpořil a umožnil nám výstavu ve vstupním foyer Východočeského divadla Pardubice uskutečnit.

Děkuji týmu kolegů projekční kanceláře AMOK za skvělou spolupráci nejen při přípravě výstavy, ale i při zpracování projektů. Zároveň děkuji i propagačnímu oddělení Východočeského divadla Pardubice za pomoc s instalací posterů.

Na osmi posterech je představeno osm alternativních projektů efektivně řešených z pohledu dopravně inženýrského, a tím uživatelského. Záměrně jsou zvoleny lokality různého významu, velikosti, roku zpracování i šance k tomu, že budou realizovány.

Cílem výstavy je nastínit široké veřejnosti možnosti oboru „dopravní inženýrství“. Projektování komunikací ve městech je daleko složitější než ve volném terénu, protože se zde setkává mnohem víc parciálních zájmů, někdy i protichůdných. Proto je třeba více návrh promýšlet a řešit alternativně na odborné úrovni ve spojení s veřejností, která je konečným uživatelem a pro nás projektanty publikem.

Jedním z kontaktů s Vámi je tato výstava, potlesk obecenstva sice neuslyšíme, ale Vaše dotazy a ohlasy můžete psát na adresu petr.novotny@ateliermok.eu.

Těšíme se na tvůrčí spolupráci s pardubickou veřejností a přejeme všem uživatelům dopravních staveb, ať se plní náš profesní slogan:

„PŘI PRŮJEZDU NÁMI NAVRŽENOU KŘIŽOVATKOU VÁS AMOK NIKDY NEZACHVÁTÍ“
Postery:
Copyright © 2007 – 2024 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies