Optimální velikost okružních křižovatek

Reference na tuto přednášku.

Obsah:

 1. Úvod – Motivy výzkumu
 2. Litoměřice – Malá okružní křižovatka, ulice Na Kocandě x Nádražní - Alšova I/15 x II/261
 3. Litoměřice – Miniokružní křižovatka Čechova – Topolčianská x Daliborova
 4. Roudnice nad Labem – Miniokružní křižovatka Jungmannova x 17. listopadu + Malá okružní křižovatka Špindlerova x Kratochvílova
 5. Chování uživatelů míst pro přecházení
 6. Příklady znehodnocených projektů
 7. Závěr – i „malé“ stavby jsou pro kvalitu dopravní sítě důležité

Motivy výzkumu

 • Nárůst počtu neuspokojených zákazníků
 • Nárůst nevhodně uspořádaných realizovaných okružních křižovatek
 • Zbytečně vynaložené investiční prostředky
 • Stejné zkušenosti některých kolegů projektantů

Zvětšování průměru OK znamená:

 • Nerealizaci stavby – vážné riziko smrtelných zranění.
 • Řádově větší investiční náklady – v případě nepříznivé terénní konfigurace až 2krát větší.
 • Vyšší zábor cenného prostoru ve městě.
 • Prodloužení tras pěších.
 • Neúměrné bodové zatížení emisemi hluku, zplodinami a vibracemi.
 • Zvyšování rychlosti na okruhu.
Zatížení na hranici kapacity křižovatky:18.000 voz./den
Podíl TNV35 %, tj. 6.300 voz/den (4 725 voz/den)
Nárůst dráhy94,5 km !
Nárůst času9,45 hod !

Okružní křižovatka v Litoměřicích - Na Kocandě x Nádražní - Alšova

Parametry

Průměr křižovatky:22,5 - 23,7 m
Šířka jízdního pásu:5,50 – 7,25 m
Šířka vjezdových větví:3,50 – 3,90 m, resp. 4,35 - 4,50 m
Šířka výjezdových větví:3,50 – 3,90 m, resp. 3,85 – 4,40 m
Doba průjezdu ¾ křižovatky:11-12 s

Situace

Intenzita dopravy

Dle sčítání z roku 2005:14 000 voz./24 hod.
Dle krátkodobého sčítání z videa:15 471 voz./24 hod.
Maximální registrované zdržení na vjezdu:7 s

Z uvedených hodnot plyne, že křižovatka zvládla zatížení 15 500 voz./24 hod. s úrovní kvality dopravy A.

Fotografie z pohledu řidiče

Miniokružní křižovatka v Litoměřicích: Čechova – Topolčianská x Daliborova

Parametry

Průměr křižovatky:18,5 m
Šířka jízdního pásu:4,75 m
Šířka vjezdových větví:3,05 – 4,00 m
Šířka výjezdových větví:3,05 – 3,90 m
Doba průjezdu křižovatkou:6 -16 s

Situace

Celkové foto

Rozdílné chování řidičů dle geometrie napojení větve okružní křižovatky

Následující videa ukazují rozdílné možnosti vjezdu do OK dle geometrie napojení:

 • 2 – 3 vteřiny při napojení do místa, kde vozidla opisují kruh
 • až 20 vteřin v místě, kde projíždějí přímo

Intenzita dopravy

Dle sčítání z roku 2005:3 500 voz./24 hod
Dle krátkodobého sčítání z videa:4 200 voz./24 hod
Maximální registrované zdržení na vjezdu:20 s

Snížení úrovně kvality dopravy až na stupeň C je způsobeno deformací křižovatky!

Okružní a miniokružní křižovatka v Roudnici nad Labem

Parametry

Průměr křižovatky:27,0 m20,0 m
Šířka jízdního pásu:6,0 m6,0 m
Šířka vjezdových větví:4,50 - 5,10 m4,30 – 4,45 m
Šířka výjezdových větví:5,00 – 6,00 m4,00 – 5,80 m
Doba průjezdu křižovatkou:do 30 sdo 45 s

Situace

Intenzita dopravy

Dle sčítání z roku 2005:15 500 voz/24 hod
Dle krátkodobého sčítání z videa:17 900 voz/24 hod
Maximální registrované zdržení na vjezdu:do 45 s

Z uvedených hodnot plyne, že miniokružní křižovatka zvládla zatížení 17 900voz./24hod. s úrovní kvality dopravy C - D.

Místa pro přecházení

Následující videa ukazují přednosti míst pro přecházení, nejen v návaznosti na OK:

 • minimálně ovlivňují kapacitu OK,
 • není třeba je oddalovat od křižovatky,
 • obezřetné chování chodců.

Příklady znehodnocených projektů

Chybně tvarovaná připojení větví okružní křižovatky Žernosecká x most Františka Chábery

Okružní křižovatka Jirny II/611

Okružní křižovatka OC Koruna Hradec Králové

Závěr

Věřím, že zkušenosti z provozu, doložené na této stránce, pomohou odstranit obavy z užívání okružních křižovatek optimálních velikostí a přispějí ke zkvalitnění naší silniční sítě.

Copyright © 2007 – 2024 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies