Odborná činnost

Oponentury, lektorské posudky

Oponentní posudky v Národním programu výzkumu Ministerstva dopravy ČR2003 – 2006
Spolupráce na Národní strategii bezpečnosti2009 – 2024
Člen redakční rady časopisu Dopravní inženýrství – vydavatel: EDIP, s.r.o.2009 – 2011
Oponentní posudek metodiky MD: Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích2011
Lektorské posudky do časopisu Silniční obzor2011 – 2024
Lektorský posudek metodiky hodnocení účinnosti opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích2011
Copyright © 2007 – 2024 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies