Detail akce

Modernizace silnice III/0362 Pardubice - Ohrazenice

Lokalita: Pardubice – Ohrazenice
Investoři:

  • Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
  • Statutární město Pardubice, Městský obvod VII, Gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice
  • Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
  • RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
  • České Radiokomunikace, a.s, U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3
Realizace: 2008
Studie, dokumentace pro stavební povolení – zadávací dokumentace, dokumentace pro provádění stavby

Ocenění Nadace Partnerství
Referenční list SÚS Pk

Obsahem dokumentace byla modernizace ulice Trnovská, tj. silnice III/0362 v úseku od křižovatky se silnicí III/32224 po křižovatku s místní komunikací Hradišťská v místní části Pardubice–Ohrazenice včetně. Křižovatka Trnovská–Hradišťská je řešena jako malá okružní křižovatka.

Ulice Trnovská byla navržena v kategorii MO2 16,5/7,5/50; do staničení cca 0,190 km se jedná o komunikaci s nezpevněnými krajnicemi, do staničení cca 0,310 km pak s krajnicí jen vlevo a obrubami vpravo a od staničení 0,310 km ve vozovka upnutá z obou stran do obrub. Délka větve je 440,74 m.

V rámci modernizace silnice byla provedena i celková rekonstrukce uličního prostoru ulice Trnovské. Tzn. jsou opraveny chodníky i další zpevněné plochy, včetně úprav zeleně.

V rámci uličního prostoru bylo řešeno i vedení cyklistů.

Křižovatka Trnovská x Hradišťská byla navržena čtyřramenná (malá) okružní křižovatka s jedním jízdním pruhem na okruhu. Ve směru Pohránovská–Semtínská byla navržena spojovací větev (bypas), vedená přes zvýšenou plochu s funkcí zpomalovacího prahu. Byl navržen z důvodů geometrie, nikoliv intenzity dopravy.

Tvar křižovatky je kruhový s poloměrem 13,50 m (D = 27 m). Prstenec MOK má poloměr 8,0 m, středový ostrov MOK pak 5,5 m. Šířka jízdního pruhu na okruhu je 5,50 a celková šířka zpevněné plochy mezi obrubami (tj. vč. prstence) je pak 8,00 m.

Situace:

Copyright © 2007 – 2024 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies