Detail akce

Smetanovo náměstí Pardubice – rekonstrukce venkovních ploch

Lokalita: Smetanovo náměstí, Pardubice
Investor: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
Architektonické řešení: Ing. arch. Miroslav Řepa
Realizace: 2004
Dokumentace byla zpracována ve třech stupních:

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Dokumentace pro provádění stavby

Obsahem projektu byla rekonstrukce venkovních ploch na Smetanově náměstí v Pardubicích. Jednalo se o celkovou rekonstrukci stávajících zpevněných i nezpevněných ploch, úpravu parkování vozidel v ulici U Divadla, rekonstrukci přilehlých chodníků v ulici U Divadla a rekonstrukci krytu vozovky ulice U Divadla.

Rozsah úpravy byl dán následujícími hranicemi:

  • ze severu obrubou ulice Jahnovy
  • z východu obrubou ulice Karla IV
  • z jihu uliční frontou domů v ulici U Divadla
  • ze západu východní frontou divadla, chodníky jsou opraveny až po ulici Jindřišskou.

Projekt řešil dopravu pěší, cyklistickou a v klidu – parkování v ulici U Divadla. Do uspořádání automobilových komunikací výrazně nezasahoval.

  • Parkování bylo nově řešeno šikmým stáním v ulici U Divadla. Počet šikmých stání je 12, z toho je 1 stání vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
  • U divadla byla vyčleněna plocha pro přenosovou TV techniku.
  • Cyklistická doprava byla z cyklistické stezky svedena na ulici U Divadla. V části plochy je zpracován cyklistický pruh

Situace:

Copyright © 2007 – 2024 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies