Detail akce

Dočasná okružní křižovatka na silnici III/32224 v Pardubicích "U Kalvodů"

Lokalita: Pardubice – Křižovatka ulic Poděbradská x Trnovská x Bohdanečská
Investor: Správa a údržba silnic PK, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Realizace: 2005, úprava 2009
Dokumentace pro provádění stavby, dokumentace skutečného provedení stavby

Ocenění

Dokumentace řešila úpravu průsečné křižovatky U Kalvodů (křížení ulic: Poděbradská III/32224, Bohdanečská a Trnovská) na miniokružní křižovatku pomocí vodorovného a svislého dopravního značení tak, aby provoz byl bezpečnější a plynulejší. Jednalo se o dočasné řešení do doby, než bude vybudována konečná podoba MOK.

Miniokružní křižovatka řešila stávající kritickou situaci, kdy bylo obtížné odbočení vlevo ze všech směrů průsečné křižovatky, z ul. J. Potůčka byl nevyhovující rozhled přes zděný plot vlevo a nevyřešené rozhledy pro cyklisty na cyklostezce.

Byla navržena čtyřramenná miniokružní křižovatka se dvěma objízdnými pruhy, prvním z ul. Jiřího Potůčka na Poděbradskou (směr INTERSPAR) a druhým z ul. Trnovská na Poděbradskou (směr GLOBUS).

Miniokružní křižovatka byla navržena s průměrem 21 m, dělící ostrůvky a středový ostrov byly vzhledem k nutnosti zachování průjezdnosti těžké nákladní dopravy vyznačeny vodorovným dopravním značením s vloženými zpomalovacími prahy a středovým ostrovem, které zajistí správné objíždění křižovatky osobními automobily, středně velkými nákladními automobily, autobusy a trolejbusy.

V ul. Jiřího Potůčka byl navržen přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty s dělícím ostrůvkem a vyznačena stávající zastávka MHD a zastávkový pruh a parkovací pruh před restaurací.

V ul. Poděbradská byl navržen přechod pro chodce s dělícím ostrůvkem, vyznačena stávající zastávka MHD a zastávkový pruh.

Navržené řešení bylo provedeno bez stavebních úprav, jednalo se pouze o změnu místní úpravy.

Video z ptačí perspektivy:

Fotodokumentace:

Situace:

Copyright © 2007 – 2024 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies