Detail akce

Úprava místa pro přecházení přes silnici č. II/322 poblíž žst. Řečany n. L.

Lokalita: Silnice II/322 v úseku dlouhém cca 0,5 km s počátkem úseku cca 0,3 km od křižovatky silnic II/322 a III/3227 a III/3228 ve směru Praha.
Investor: Obec Zdechovice, Zdechovice 96, PSČ 533 11
Realizace: 2008
Dokumentace pro provádění stavby

Ocenění

Předmětem projektu bylo zajištění bezpečného přecházení na silnici II/322 v extravilánu. Pohyb chodců je v dané lokalitě generován blízkostí železniční stanice Řečany nad Labem a zastávky autobusů.

Lokalita byla nehodová i s oběťmi na životech. V původním stavu byla bezpečnost „zajišťována“ omezením rychlosti na 70 km/h pouze svislým dopravním značením na délku 1,1 km. Při parametrech komunikace S 11,5/90 (šířka jízdních pruhů 3,75 m) nebylo omezení rychlosti respektováno.

Místo pro přecházení bylo vytvořeno pomocí dělícího ostrova dostatečné délky. Zároveň došlo k zúžení jízdního pruhu na 3,25 m. Omezení rychlosti na 70 km/h je provedeno jen na nezbytně nutné délce úseku cca 300 m.

Po 4 letech provozu lze projekt považovat za zdařilý. Místo pro přecházení funguje ke spokojenosti všech uživatelů tohoto prostoru.

Situace:

Copyright © 2007 – 2024 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies