Detail akce

Rybitví – rekonstrukce místních komunikací

Lokalita: Obec Rybitví
Investor: Obecní úřad Rybitví, Školní 180, 533 54 Rybitví
Realizace: 1998 – 2005
Projektová dokumentace stavby (jednostupňová)

Referenční list z roku 1999
Ocenění

Obsahem projektu byla úprava stávajících komunikací, zpevněných ploch, veřejného prostranství po provedené výstavbě inženýrských sítí a vybudování nových komunikací k novým stavebním parcelám.

Vzhledem k charakteru celé obytné zóny a intenzitě dopravy byly přijaty tyto zásady:

 • páteřní komunikace s krytem živičným, se zklidňujícími prvky, oddělení pěší dopravy,
 • ostatní komunikace s krytem ze zámkové dlažby bez oddělení pěší dopravy,
 • bezbariérovost,
 • řešení dopravy v klidu:
  • 1 veřejné stání pro bytovou jednotku,
  • splnění požadavku ČSN 73 6110 pro veřejné budovy a celou obec,
  • stojany pro jízdní kola u bytových domů a veřejných objektů,
 • úsporné, ale maximálně funkční využití stávajících prostorových možností,
 • koncepční, ideově jednotné, řešení pro celou obec,
 • výtvarné řešení respektuje charakter obce a přispívá k bezpečnosti provozu,
 • barevné řešení koresponduje s řešeným územím (fasády stávajících objektů, vzrostlá zeleň).

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření plnohodnotného veřejného prostoru, splňujícího nároky na moderní bydlení. Další cíle projektu:

 • bezpečnost všech účastníků provozu, chodců a cyklistů především,
 • dostatek parkovacích míst,
 • dosažení požadované jízdní rychlosti stavebním řešením komunikací,
 • kvalitní výtvarné řešení po stránce tvarové i barevné,
 • příjemné životní prostředí, maximální zapojení stávající i nové městské zeleně,
 • kvalitní technické provedení stavby první části po 14 letech provozu bez závad.

Výřez situace:

Copyright © 2007 – 2023 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies