Detail akce

Slatiňany – Rekonstrukce krytu vozovky v ulici Škrovádská

Lokalita: ul. Škrovádská, Slatiňany
Investoři:

  • Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
  • Správa a údržba silnic PK, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Realizace: 2005
Dokumentace pro provádění stavby

Ocenění

Obsahem projektu byla rekonstrukce silnice ve správě Pardubického kraje na ulici v intravilánu tak, aby mohla být předána novému majiteli. Úprava spočívala v rekonstrukci vozovky stávající komunikace III/0378, vybudování odstavných stání pro osobní automobily a rekonstrukce stávajícího dlážděného chodníku. Jednalo se o celkové zklidnění dopravy se zanesením prvků veřejné zeleně.

Dle uspořádání příčného profilu dopravního prostoru lze řešenou lokalitu rozdělit do čtyř úseků. Funkční třída komunikace je C3. Kategorie lze rozdělit na jednotlivé úseky:

  1. km 0,000 00 – km 0,210 00: obousměrná dvoupruhová MO 6,25/30 s přidruženým parkovacím pruhem 2,00 m
  2. km 0,210 00 – km 0,350 00: obousměrná jednopruhová MO 4,5/30 s přidruženým parkovacím pruhem 2,00 m
  3. km 0,350 00 – km 0,460 00: obousměrná dvoupruhová MO 5,5/30 s přidruženým parkovacím pruhem 2,00 m
  4. km 0,460 00 – km 0,700 00: obousměrná jednopruhová MO 4,5/30 s přidruženým parkovacím pruhem 2,00 m a s výhybnou dl. 40,00 m.

Odstavná stání pro osobní automobily byla navržena tak, aby bylo pro každý dům v dané lokalitě jedno stání. Před restaurací byla umístěna parkovací stání pro návštěvníky restaurace.

Chodníky respektují stávající trasy chodníků. Byly pouze šířkově upraveny tak, aby zbyl prostor na veřejnou zeleň. Snížené obruby byly navrženy dle Vyhlášky č. 369/2001 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“.

Autobusová zastávka byla zachována na stávajícím místě, byla však upravena pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Na nástupní hranu byl použit bezbariérový zastávkový obrubník. Prostor obratiště byl jednoznačně dopravně vymezen a jednotlivé funkční plochy stavebně uspořádány tak, aby celkový estetický dojem prostoru odpovídal významu a charakteru místa.

Situace:

Copyright © 2007 – 2024 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies