Detail akce

Žamberk, ul. Hluboká - rekonstrukce chodníků

Lokalita: Ulice Hluboká a její napojení na místní komunikace (Masarykovo nám., Havlíčkovo nábř. a Albertovo nám.)
Investor: Město Žamberk
Realizace: 2019
Dokumentace pro stavební povolení

Obsahem projektové dokumentace byla rekonstrukce uličního prostoru v historické části města Žamberk, v ulici Hluboká, včetně jejích napojení na místní komunikace (Masarykovo náměstí, Havlíčkovo nábř. a Albertova). Jednalo se především o rekonstrukci chodníkových ploch a obrub. Délka řešené části v ulici Hluboká byla 171,34 m.

Úprava byla navržena primárně z důvodu stávajícího nevhodného technického, estetického a dopravního řešení ulice Hluboké. Rozsah rekonstrukce byl dán faktem, že v budoucnu je plánováno přeložení stávajícího nadzemního vedení NN do země a v souvislosti s tím dojde i ke zřízení dalších inženýrských sítí města (VO).

Díky realizaci navrženého řešení došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců a k zvýšení uživatelského komfortu celé ulice Hluboká. Stávající komunikace byla doplněna o vodorovné dopravní značení a došlo k vyznačení víceúčelového pruhu a plochy pro kontejnery. Délka víceúčelového pruhu umožňuje odstavení cca 14 osobních vozidel. Stávající komunikace byla upnuta do nových obrub s podsádkou +10 cm, lemovaných jednořádkou žulové kostky drobné.

Na vjezdu z Masarykova náměstí bylo vybudováno zvýšené místo pro přecházení, které zdůrazňuje místo pro překonání vozovky a zpomaluje projíždějící vozidla.

Situace:

Copyright © 2007 – 2023 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies