Detail akce

Žamberk, ul. ČSA - PD na rekonstrukci chodníku před muzeem

Lokalita: Ulice Československé armády před budovou Městského muzea
Investor: Město Žamberk
Realizace: 2019
Dokumentace pro vydání společného povolení stavby, dokumentace pro provádění stavby

Obsahem projektové dokumentace byla rekonstrukce a doplnění části chodníku v ulici Československé armády před budovou muzea ve městě Žamberk, Pardubický kraj. Návrh spočíval v rekonstrukci stávajících chodníkových ploch, dvou přístupových schodišť, výstavbě nové chodníkové plochy vč. opěrné zídky a úpravě přilehlých zelených ploch. Požadavkem investora bylo přímé propojení přilehlého parkoviště s chodníkem podél silnice I/11. Celková délka úpravy byla 32,20 m.

Nová zpevněná plocha se nachází před budovou Městského muzea. Jednalo se o doplnění pravostranného chodníku podél silnice I/11 v ulici Československé armády v délce 25,50 m mezi stávajícími přístupovými schodišti k muzeu.

Hlavním přínosem úpravy bylo zvýšení užitné hodnoty řešené ulice, zejména zlepšením technického stavu stávajících pochozích ploch. Díky tomu se zlepšila pěší obslužnost budovy muzea a celkově byl řešený prostor esteticky zkvalitněn.


Situace:

Copyright © 2007 – 2023 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies