Prohlášení k místu pro přecházení přes I/2 v Popkovicích, ulice U Bylanky

V uplynulých měsících jsme zaznamenali několik vulgárních příspěvků, které se týkaly „kontroverzního“ ostrůvku v Popkovicích.

Naše projekční kancelář je autorem tohoto projektu z roku 2016, avšak stavba není realizována v souladu s naší projektovou dokumentací. Do doby realizace v roce 2018 se změnilo významným způsobem šířkové uspořádání silnice I/2, ostrůvek se dostal do jiné pozice vůči středu jízdního pruhu. Nebyl dodržen postup výstavby (nejprve mělo dojít k rozšíření silnice, úpravě vodorovného dopravního značení a poté až k vybudování ostrůvku) ani technické řešení vnějších obrub. Nebylo použito správné dopravní značení reflexní třídy RA 2. Původní vodicí čára nebyla správně odstraněna. Místo pro přecházení není řádně osvětleno veřejným osvětlením (dochází k jeho vypínání).

Bohužel ani jednou jsme nebyli pozváni na kontrolní den stavby, kde bychom odchylku pravděpodobně zaznamenali a řešení přizpůsobili novým podmínkám.

Na základě společného jednání dotčených orgánů státní správy a projektanta investor zajistí odstranění nedostatků v realizaci tak, aby ostrůvek byl viditelný i za snížené viditelnosti a vodorovné značení plnilo svoji vodicí funkci.

Proč místo pro přecházení a ne přechod?

Prvotní záměr investora byl na tomto místě vybudovat osvětlený přechod pro chodce. Od toho bylo na pracovních výborech a po vyjádření dotčených orgánů státní správy ustoupeno a bylo navrženo místo pro přecházení. Při posuzování se brala v úvahu zejména intenzita chodců a umístění přechodu. Obecně „přechod“ dává nejzranitelnějším účastníkům provozu falešný pocit bezpečí. Místo pro přecházení je odbornou veřejností nejen u nás, ale i ve světě vnímáno jako bezpečnější než přechod pro chodce. Všichni uživatelé jsou daleko obezřetnější.

Je nám líto, že se zde dějí dopravní nehody. Dle šetření Policie ČR jsou zaviněny řidiči (nepřizpůsobení rychlosti, nevěnování se řízení vozidla), u jedné dopravní nehody byl hlavní příčinou alkohol.

Copyright © 2007 – 2024 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies