Ateliér malých okružních křižovatek

„Nejdřív vás ignorují, pak se vám smějí. Potom s vámi bojují a nakonec vyhrajete.“

- Mahátma Gándhí

Novinky

Jednopruhové okružní křižovatky

(8.04.2024)

I v době velkých investic do dopravní infrastruktury dávají naše jednopruhové okružní křižovatky smysl a na základě dobrých zkušeností s nimi roste poptávka po nich. Jejich výhodou je možnost realizace formou stanovení místní úpravy provozu, často bez rozšíření mimo stávající silniční pozemky.

Dalším bonusem je rychlá realizace a příznivé investiční náklady.

V současné době máme v různých stupních přípravy 4 křižovatky v Praze, projektujeme 3 křižovatky v Modřicích a další jsou poptávané.

Archiv novinek

Profil firmy

Historický vývoj

Projekční firma Ing. Petr Novotný, Ph.D. se sídlem v Pardubicích působí od roku 1991 v projekční činnosti v oboru dopravních staveb a městského inženýrství. Firma se postupně rozvíjí personálně i odborně.

Proces autorizace proběhl ve dvou etapách:

  • obor Dopravní stavby v roce 1999,
  • obor Městské inženýrství v roce 2000.

Od roku 2003 působíme jako konzultanti při revizích ČSN a TP.

Od stejného roku se věnujeme i výzkumné činnosti v oblasti bezpečnosti provozu, městského inženýrství a projektování okružních křižovatek. Výsledkem tohoto výzkumu je 10x užitný vzor – ČR, 4x patent – ČR, 1x užitný vzor – zahraničí, 2x patent – zahraničí, 2x průmyslový vzor a další užitné vzory rozpracované. Dále spoluautorství TP 171 – Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací.

V roce 2004 jsme ve styku s odbornou i laickou veřejností začali používat obchodní značku „Atelier malých okružních křižovatek“.

Od roku 2006 provádíme bezpečnostní audity a inspekce komunikací. Během této doby jsme vypracovali stovky projektů komunikací, desítky bezpečnostních inspekcí, bezpečnostních auditů a posudků, a to pro nejrůznější investory:

  • soukromé osoby,
  • soukromé společnosti české i se zahraniční účastí,
  • obecní, městské a krajské úřady,
  • SÚS různých krajů,
  • ŘSD.

Od roku 2015 zpracováváme znalecké posudky pro orgány justice. Oprávnění máme pro obor projektování, specializace dopravní stavby.

Současnost

Podařilo se nám vytvořit špičkový projekční a poradenský ateliér v oboru městských komunikací a bezpečnosti silničního provozu. Těžiště naší současné práce je v oblasti projektování dopravních staveb a jejich rekonstrukcí, ve všech stupních dokumentace, převážně pro stálou klientelu. Projekty jsou zaměřeny na uplatnění nejnovějších poznatků dopravního inženýrství a technologií pro vysoký stupeň bezpečnosti všech uživatelů a komfort užívání. Zároveň pamatujeme na účelné využití investičních prostředků a minimalizaci provozních nákladů a nákladů životního cyklu.

V projektech důsledně prosazujeme zkušenosti z kvalitních zahraničních i domácích staveb a projektů s aplikací zásad dle nejnovějšího stavu rozvoje technického poznání v oboru, které v některých případech ještě nejsou zakotveny do technických podmínek.

Stále větší podíl v naší činnosti zaujímá i konzultační a poradenská činnost a vědecká a výzkumná činnost. Tuto činnost od roku 2003 financujeme z vlastních provozních prostředků a dotací Ministerstva průmyslu a obchodu, prostřednictvím Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Atelier MOK je plně nezávislý na stavebních, dodavatelských a výrobních firmách a plně hájí zájmy svých klientů v rámci mezinárodně uznávaných kodexů inženýrské etiky.

Vize

Základním mottem naší práce je „Město pro lidi“. V projektech se snažíme vytvořit příjemně vyvážený a účelově využitý prostor městského parteru. V praxi to znamená vytváření zklidněné komunikace umožňující plynulou jízdu požadovanou rychlostí, řešení bezpečného pohybu pěších (včetně osob se sníženou schopností pohybu a orientace) i cyklistů a zajištění dostatečného prostoru pro parkování. Organickou součástí městských komunikací je v našich projektech zeleň středního a vysokého patra. Projektujeme komunikace, které jsou uživatelsky přívětivé pro všechny kategorie uživatelů. Prioritou je bezpečnost nejzranitelnějších účastníků, ale zároveň maximálně v souladu s potřebami dalších uživatelů uličního prostoru.

Budoucnost

Budeme stále udržovat naše služby na špičkové úrovni, vstřebávat a aplikovat nejnovější poznatky z oboru a přicházet i nadále s inovacemi, které přinášejí vyšší bezpečnost provozu, nižší investiční a provozní náklady a vyšší uživatelskou hodnotu.

Copyright © 2007 – 2024 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies