Archiv novinek

PF 2024

(20.12.2023)

Průtah obcí Morašice III/3389 – Nejzdařilejší dopravně-bezpečnostní stavba 2022

(19.04.2023)

Bezpečnost silničního provozu ve všech podobách je dlouholetou prioritou naší kanceláře. V našich projektech stále hledáme nejoptimálnější řešení, která poskytují uživatelům podmínky pro bezpečné užívání dopravních komunikací při zachování maximálně plynulého provozu. Děkujeme zástupcům Pardubického kraje za dlouhodobou spolupráci a za ocenění vyjádřené 1. místem v kategorii: „Nejzdařilejší dopravně-bezpečnostní stavba“.

Kvalitní práce pro veřejnost je nám ctí.

PF 2023

(16.12.2022)

PF2023

Poděkování za spolupráci – mimořádné číslo časopisu Dopravní inženýrství

(29.05.2020)

Vážení návštěvníci našeho webu,

v „době zklidnění“ v důsledku koronavirové pandemie jsme byli osloveni firmou EDIP s.r.o. (dlouholetým vydavatelem časopisu Dopravní inženýrství) s prosbou o pomoc nakladatelství a tiskárně ŽAKET, která se dostala vlivem vládních opatření do nepříznivé finanční situace. Zrodil se tak plán spojit dvě užitečné věci – aktuálně informovat odbornou veřejnost o vlivu této mimořádné situace formou odborných článků z našeho odboru a zároveň podpořit podnikání jedné spolehlivé firmy.

Časopisů jsme zakoupili a rozdali 35 ks. Pro Vás jsme na web zpřístupnili i náš „pohádkový“ příspěvek. Mimo jiné jsme v něm prezentovali nejen náš přístup k práci, ale především kladný výsledek projektu, kterého jsme dosáhli ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, které ještě jednou děkujeme za důvěru. Jedná se o projekt jednopruhové okružní křižovatky (JOK) silnic II/355 a III/2983 v Černé za Bory. Na této křižovatce byly ve funkci přejezdného středového ostrova a pojížděného prstence odzkoušeny vodicí prvky z vláknobetonu, které byly vyvinuty ve spolupráci s VUSTAH Brno, a.s. Prvky se ke krytu vozovky nešroubují, ale lepí. Křižovatka byla v roce 2016 uvedena v tomto duchu do zkušebního provozu, který plně prokázal, že řešení je funkční, bezpečné a trvanlivé. A na této původně nepřehledné stykové křižovatce tak došlo k vytvoření bezpečné a kapacitní křižovatky, přívětivé pro všechny účastníky provozu.

V případě, že Vás tento projekt oslovil, neváhejte nás kontaktovat. Rádi pomůžeme i Vám.

 

S přáním pevného zdraví a úspěchů za Atelier MOK Pardubice

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
projektant dopravních staveb

PF 2020

(16.12.2019)

PF 2020

Odborné poradenství v Praze - Vinoři

(30.05.2019)

Součástí naší nadstandardní nabídky služeb je odborné poradenství v oblasti dopravního inženýrství.

Klienty jsou zejména zastupitelské úřady státní správy. Kromě vlastních projektů umíme prosadit a podpořit myšlenky a realizace jiných projekčních kanceláří z oboru dopravního inženýrství  a staveb. V případě potřeby nabízíme i odbornou prezentaci pro veřejnost.

Přikládáme čerstvou referenci na službu podobného druhu.

Tým Atelier MOK Pardubice

Schválené dotace SFDI pro naše projekty

(13.05.2019)

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury schválil pro rok 2019 příspěvky akcí zaměřených na zvyšování bezpečnosti dopravy. Příspěvek obdrželo 127 akcí z celkových 281 žádostí.

Těší nás, že oba naše projekty v konkurenci uspěly:

 • „Chodník Lesoňovice“ – investor Město Bystřice nad Pernštejnem – celkové náklady: 6.366.310 Kč (příspěvek 4.613.053,- Kč),
 • „Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice – zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“– investor: Pardubický kraj + město Jablonné nad Orlicí – celkové náklady: 23.797.118,- Kč (příspěvek 4.765.249 Kč).

Gratulujeme a držíme palce při výběru stavebních firem!

Stále také platí, že množství nasmlouvané práce je v současnosti na hraně našich kapacit, přičemž další zajímavé zakázky jsou již na obzoru. Proto hledáme do našeho týmu šikovné a schopné projektanty a konstruktéry. Bližší informace naleznete v záložce Kariéra.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Tým Atelier MOK Pardubice

Lednové novinky

(14.01.2019)

Do nového roku jsme vstoupili v plném pracovním nasazení. Těší nás, že naše realizované projekty i po letech dobře fungujíKvalitně navržená a stejně kvalitně provedená stavba slouží veřejnosti a vlastníkovi s minimálními provozními náklady. Vyšší počáteční investice do projektu a stavby se v během životnosti stavby násobně vrátí!

Stále také platí, že množství nasmlouvané práce je v současnosti na hraně našich kapacit, přičemž další zajímavé zakázky jsou již na obzoru. Proto hledáme do našeho týmu šikovné a schopné projektanty a konstruktéry. Bližší informace naleznete v záložce Kariéra.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Tým Atelier MOK Pardubice

PF 2019

(21.12.2018)

PF 2019

Koruna, Popkovice, nábor stále běží!

(3.12.2018)

Přestože jsou naše diáře nabity pracovními termíny, čas na společné pracovní setkání jsme s Patrikem Kotasem našli. Probírali jsme naše názory na úpravy okružní křižovatky „Koruna“ v Hradci Králové.

V uplynulých měsících jsme zaznamenali několik vulgárních příspěvků, které se týkaly „kontroverzního“ ostrůvku v Popkovicích, a cítíme potřebu na ně veřejně zareagovat. Celé prohlášení je k přečtení na této stránce.

Přestože naše náborové video má na youtube již přes 1000 shlédnutí, stále platí, že hledáme nové posily do našeho mladého tvůrčího kolektivu – bližší informace naleznete v záložce Kariéra.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Tým Atelier MOK Pardubice

Auditor bezpečnosti pozemních komunikací

(8.02.2018)

V lednu 2018 jsem opět  absolvoval pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. Na základě nabytých zkušeností a praxe Vám naše kancelář opět může nabídnout odborné posudky a zpracování Bezpečnostních auditů a Bezpečnostních inspekcí týkající se bezpečnosti pozemních komunikací.

PF 2018

(20.12.2017)

Rok 2017 je úspěšný a náročný, objem projekčních prací je vysoký, máme smluvně potvrzené zakázky až do konce roku 2018. Dlouhodobě spolupracujeme se investory, kteří byli naší oporou i v letech, kdy se oboru dopravních staveb nedařilo. DĚKUJEME!


Zkušební provoz na okružní křižovatce v Černé za Bory je úspěšně ukončen, ukázal, že při aplikaci vodicích prvků je třeba dodržet pečlivě technologický postup upevnění. Systém se osvědčil a až projde potřebnou certifikací, tak bude opakovaně používán na dalších křižovatkách.

JEDEME NAPLNO DÁL a těšíme se na spolupráci v roce 2018.


PF 2018

Náměstí Jana Pernera

(3.07.2017)

Dne 27. 6. 2017 bylo slavnostně předáno veřejnosti do užívání rekonstruované náměstí Jana Pernera - prostor před hlavním pardubickým nádražím.

Při vší úctě k těm, kteří jsou pod realizací podepsáni, jsem přesvědčen, že zvolená varianta nebude veřejnosti sloužit optimálně.

Naši představu z roku 2013 o nové úpravě náměstí Jana Pernera si můžete prohlédnout zde.

Křižovatka v Černé za Bory slouží od 1.11. veřejnosti

(12.01.2017)

Zejména řidičům kamionů významně usnadnila a zkrátila obsluhu průmyslové zóny Holandskou ulicí.

Postupně jsou do křižovatky instalovány vodicí prvky dvou typů. Jejich chování v provozu je předmětem sledování. Více o projektu a zkušebním provozu zde.

PF 2017

(21.12.2016)

V roce 2016 jsme pokračovali v trendu špičkové projekční a poradenské práce. Kromě standardních staveb nám běží zkušební provoz na okružní křižovatce v Černé za Bory. Stavba je díky tomu financována částečně ze zdrojů SFDI. JEDEME NAPLNO DÁL. 

Tým AMOKu

Finanční pomoc potřebným

(27.09.2016)

Ani přes intenzivní pracovní nasazení nezapomínáme na podporu potřebným.

V červenci jsme poslali finanční podporu společnosti BONA HELPO, v srpnu pak společnosti For Help.

Letní aktuality

(3.08.2016)

Léto je v plném proudu, avšak i přes dovolené pracujeme v plné síle. Připravujeme pro Vás například změnu dopravního režimu na 2+1 na silnici I/35 v úseku Litomyšl - Janov. Úpravou dopravního značení se zajistí možnost bezpečného předjíždění zvýšením počtu jízdních pruhů na tři.

Dalším projektem, který pro Vás zpracováváme, je úprava parametrů křižovatky ulic Dašická x Na Drážce v Pardubicích.

Na konci července Vám začal sloužit nový úsek I/43 v Brněnci. Zde úpravy zajistí zpomalení tranzitujících vozidel a díky dvěma ochranným ostrůvkům zvýšení bezpečnosti a komfortu přecházejících osob. Foto ze stavby před dokončením:

Přejeme Vám skvělé léto a bezpečný dojezd do cíle.

Poděbrady - Jiřího náměstí, urbanisticko-architektonická soutěž o návrh

(22.02.2016)

V minulém roce jsme se společně s Ing. Martinem Píšou (INPROJEKT spol. sr.o.) zúčastnili soutěže o návrh nového pojetí Jiřího náměstí v Poděbradech. Náš návrh ziskal jedno ze dvou třetích míst. Porotu návrh zaujal hlavně díky dopravnímu řešení. Investor bude o dalším postupu jednat se všemi čtyřmi vítěznými týmy.

V období 11. 2. - 10. 3. 2016 je možno všechny soutěžní návrhy zhlédnout na výstavě, která se koná v aule A na 2. nádvoří poděbradského zámku.

PF 2016

(28.12.2015)

Rok 2015 byl úspěšně naplněn smysluplnou tvůrčí prací. Děkujeme a věříme, že i v roce 2016 nás potká stejné štěstí.

Tým AMOKu.

PF2016

Rudná - realizace spirálovité okružní křižovatky

(18.05.2015)

Dne 7. 5. 2015 byla uvedena do provozu okružní křižovatka s prvky spirálovitého uspořádání. Křižovatka vznikla na místě stávající průsečné křižovatky na silnici II/605 a Exitu 5 z D5, která měla nevyhovující rozhledové poměry a v případě svedení dopravy z D5 i nedostatečnou kapacitu.

Vícepruhové vjezdy byly zachovány z těchto důvodů:

 • zvýšení rezervy kapacity pro zvládnutí havarijních uzavírek dálnice
 • využití stávajících ploch vozovky
 • větší plynulost dopravy v každém režimu (špička i sedlo)
 • snížení počtu jízd vozidel střetnými body

Křižovatka má průměr (proměnný) v hodnotách 31 a 34 m a její realizace a první zkušenosti dokládají, že spirálovité uspořádání je přínosem i pro rekonstruované křižovatky těchto rozměrů. Fotodokumentace a situace k nahlédnutí.

Soudní znalec z oboru projektování - specializace dopravní stavby

(12.12.2014)

Potřeby našich klientů nas dovedly k rozšíření specifikace o soudní znalectví. Věřím, že naše práce přispěje k objektivním rozhodnutím soudů. 

Jsme v celostátním finále soutěže

(22.11.2014)

Děkuji všem, kteří sms hlasováním umožnili prezentaci naší práce ve finále celostátního kola soutěže GE MONEY BANK ŽIVNOSTNÍK ROKU 2014Výsledky sms hlasování zde. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na galavečeru 9. prosince 2014 v Paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze. 

Přednost dostaly obory podnikání zabývající se fyzioterapií, vařením marmelád a výrobou zemědělských strojů. Bezpečnost silničního provozu a odvrácení potenciálu smrtelných nehod jsou stále v našem státě "až na dalším" místě. 

Živnostník roku 2014 pardubického kraje

(5.10.2014)

Věřím, že toto ocenění pomůže i realizaci našich projektů vědy a výzkumu. 

V pátek 17.10 byl na ČT 24 v pořadu Ekonomika odvysílán krátký medailonek o naší práci. Záznam zde.

Pokud Vás myšlenky našich projektů a práce zaujaly, podpořte je prosím zasláním SMS zpráv (až 10 z jednoho čísla) ve tvaru „ZIV 2“ (ZIV mezera 2) na tel. č. 900 11 09 v období od 27. 10. 2014 do 12. 11. 2014. Vaše podpora nám otevře cestu do celostátního finálového kola, které může pomoci získat investiční prostředky na rozvoj a aplikaci výsledků vývojových prací.

Děkuji za Vaše  hlasy.

Petr Novotný* 

Podrobné podmínky hlasování naleznete zde.

 

Letní novinka

(10.07.2014)

Celá 1. polovina roku byla ve znamení vysokého pracovního nasazení, proto jsme v aktualizaci novinek lehce zaostávali. Nyní přichází čas zasloužených dovolených a poté s novou silou budeme pokračovat ve službách našim zákazníkům. 

Vstup do roku 2014 se vydařil.

(20.01.2014)

Naše zvýšené pracovní nasazení v době poklesu výkonů ve stavebnictví přineslo zkvalitnění naší práce a s tím přišly zajímavé dopravně inženýrské zakázky. Těšíme se na jejich zpracování a následnou realizaci.

Minulá novinka (viz archiv) je stále vysoce aktuální. Bohužel se setkáváme na straně některých zástupců dotčených orgánů a policie s postoji, které jdou svými maximalistickými a ortodoxními požadavky v konečném důsledku proti zkvalitnění silniční infrastruktury. Věříme, že i s tím si poradíme ve prospěch bezpečné dopravní infrastruktury. 

Vyjádření k práci AMOKu a okružním křižovatkám od DI PČR Žďár nad Sázavou.

(17.11.2013)

Velmi mne potěšilo ocenění našeho přístupu k tvůrčí práci:

Pěkný den,
před první odpovědí na Váš dotaz jsem se pokoušel zamyslet nad možností situaci vyřešit, nápad se ovšem nedostavil a domnívám se, že Vámi navržené řešení je pravděpodobně jediné možné, a bude funkční i když se ztotožňuji s Vaší poznámkou - bude to vypadat divně.
 
   K Vaší práci bych pak, s dovolením, rád poznamenal: z projektových dokumentací, které mi v rámci mé činnosti prošly rukama, bych některé hodnotil jako nedostatečné (důvody zde neuvádím), některé jako "udělal jsem za své peníze co jsem musel", některé jako "snažil jsem se co nejlépe odvést svoji práci v rámci daných mantinelů" a některé "nebojím se přemýšlet, nebojím se navrhovat, vnímám objektivně a v souvislostech, nejsem usedlý konzervativec, ale ani anarchista, a ačkoli třeba akademik vytvářím stavy funkční a srozumitelné pro širokou veřejnost".
   Vaše práce na mne dělá dojem kategorie naposledy citované. Jednak jsem sám velkým zastáncem a obhájcem okružních křižovatek jako, domnívám se, dosud nepřekonaného řešení úrovňového křížení komunikací, ve kterém se, splňuje-li samozřejmě OK všechny nezbytné parametry pro daný případ, snoubí bezpečnost s noblesou a minimem nákladů do budoucna.
   Sympatická je mi pak i Vaše nezatvrzelost v postojích k řešením. Jsem téměř každodenně vystavován nutnosti konfrontací s lobby za jakákoli "zázračná" dopravní řešení spočívající v uplatňování toho "co zrovna prodávám", nebo prosazování "toho co chci já - cokoli jinak je špatně". A paradoxně nejvíce odmítána nebo opomíjena jsou řešení, která se třeba již osvědčila a jsou funkční (a pro příklady nemusíme chodit daleko), anebo řešení noblesně jednoduchá, která ovšem na té či oné úrovni schvalovacího procesu neumíme "překřoupat". Pak si vždycky kladu otázku, kde se stala chyba.
    Osobně přeju nám všem účastníkům veškeré mobility (od cesty do porodnice po cestu na hřbitov), více projektantů s otevřenou myslí, méně zatvrzelých vlastníků/správců komunikací, méně politiky, technokracie a byrokracie u správních úřadů a dotčených orgánů, a třeba, někdy, nebude provoz na pozemních komunikacích tak velkým pachatelem přestupků a trestných činů, jakým je doposud.
Omlouvám se za svoji obsáhlost, trochu jsem se nechal unést.
                 
                       S pozdravem  Milan Prokop

Bezpečnostní projekty VaV získaly morální podporu SFDI

(9.09.2013)

Státní fond dopravní infrastruktury ústy ředitele Ing. Tomáše Čočka, PhD vyslovil podporu a vyzdvihl přínos pro bezpečnost silniční infrastruktury třem patentově chráněným řešením. vyjádření je uloženo zde: Vyjádření SFDI. Věříme, že i díky této podpoře se projekt deformovatelného propustku posune k realizaci. 

Jedeme naplno!

(26.08.2013)

Vážení návštěvníci našich stránek, omlouváme se za dlouhý interval v aktualizaci našich novinek, ale jedeme naplno, tak veškerý pracovní čas využíváme k uspokojení aktuálních potřeb našich klientů. Děkujeme za Vaši důvěru. Petr Novotný*

Nové užitné vzory

(7.05.2013)

V sekci Věda a výzkum přibyly nové užitné vzory, jejichž přihlášky jsme podali na konci roku 2012.

DVA Z PROJEKTŮ MAJÍ VELKOU ŠANCI NA REALIZACI!

(16.04.2013)

Intenzivně pracujeme na projektové dokumentaci křižovatky u Globusu a prostoru Pernerova náměstí.

VÝSTAVA ALTERNATIVNÍCH PROJEKTŮ VE VČD

Vedení Východočeského divadla v Pardubicích nám umožnilo představit veřejnosti některé alternativní projekty dopravních staveb v Pardubicích. Vystavené postery můžete prohlédnout i zde. Ohlasy prosím na adresu petr.novotny@ateliermok.eu.

ROK 2013 - POZITIVNÍ POSUN

(5.01.2013)

Vážení klienti, návštěvníci těchto stránek,

Přežili jsme "konec světa", ale v souvislosti s událostmi posledních dní přeci jen přemýšlím, zda nějaká transformace a změna energetického působení nepřišla. Bývalý systém, založený na nefér principech a zneužívající demokracii proti pokroku a rozvoji společnost se hroutí vládní krizí, odhalujíc v prezidentské amnestii ještě víc svoji obludnost. Díky tomuto neefektivnímu fungování státu a vykrádání našich zdrojů jsme všichni kráceni na zdraví a životech i v oblasti bezpečnosti v silniční dopravě! Neotřelý pohled na současný žebříček preferencí státu  přinesl kolega ing. Jaroslav Heinrich v  úvodníku  svého článku „SOL . komplexní strategie bezpečnost pro střední Evropu“. 30 obětí metanolové aféry zburcuje odpovědné k činům, ale dvojnásobný počet obětí na silnicích bereme jako nutné zlo! To je ale mylná domněnka. Vhodnými a efektivně užitými investicemi do infrastruktury a osvěty uživatelů jsme schopni velkou část traumatických následků dopravních nehod.

Bude fantastické, pokud se rok 2013 stane přelomovým i v této oblasti a pozitivně naladěným silám ve společnosti se podaří změnit její fungování a tím zlepšit efektivitu opatření v oblasti naší bezpečnosti na silnicích.

AMOK je připraven svými znalostmi, tvůrčím potenciálem, vědeckou prací a umem, podpořeným dlouholetou praxí, těmto pozitivním procesům aktivně napomoci. Naše heslo zní:

PŘI PRŮJEZDU NÁMI NAVRŽENOU KŘIŽOVATKOU VÁS AMOK NIKDY NEZACHVÁTÍ!

(25.12.2012)
Vážení partneři,
 
Děkujeme za spolupráci a podporu v roce 2012. Přejeme klidné prožití vánočních svátků.
PF 2013

(30.11.2012)

Uplynulé dny přinesly dvě úspěšné přednášky: Pro Policii ČR a studenty FD ČVUT.

Potěšilo nás i potvrzení přínosu námi vyprojektované a prosazené okružní křižovatky.

Další pilotní realizace bude sloužit v brzké době i v Poděbradech.

K částce 1.959.445,- Kč, kterou jsme našim partnerům pomohli letos získat na jejich stavby, přibylo dalších 300.000,- Kč na místo pro přecházení v Jablonném nad Orlicí.

Obnovena ONLINE spolupráce s Ředitelstvím služby dopravní policie

(8.11.2012)
Díky osobnímu jednání na Silniční konferenci v Plzni bylo obnoveno online zasílání informací o nehodách s kolmým  čelem propustků. Bohužel hned během 1. týdne přišly dvě smutné zprávy s nejtragičtějšími následky - 2 osoby zemřely. Potvrzují, že problematika je stále aktuální a živá a je žádoucí na vývoji deformovatelného propustku pokračovat.
Aktuální přehled nehod s osobními následky najdete zde. Na stránce propustku jsou pak tyto dvě nehody zdokumentovány podrobněji.

38. týden byl pro AMOK velmi úspěšný - děkujeme partnerům a zákazníkům!

(23.09.2012)
  1. Pro naše dva klienty jsme kvalifikovaným a rychlým zpracováním žádosti přispěli k získání příspěvků z rozpočtu SFDI v rámci společné iniciativy Ministerstva dopravy a SFDI „Bezpečný přechod“ ve výši 1.959.445,- Kč. Jde o přechody pro chodce ve městech Přelouč a Žamberk.
    
  2. Majitel firmy Ing. Petr Novotný, Ph.D. byl oceněn v soutěži Era Živnostník roku 2012 Pardubického kraje. V konkurenci 180 přihlášených živnostníků získal 2. místo. Nejvíce si ceníme toho, že kriteriem pro zisk byl celospolečenský přínos činnosti  ateliéru a průběžné studium a zpracovávání poznatků z oboru činnosti firmy. Ocenění zde. Reportáž zde.
    
  3. Projekt „Modernizace silnice III/0362 Pardubice – Ohrazenice“ jehož jsme autory, byl v soutěži Cesty městy 2012, kterou pořádá Nadace partnerství pod záštitou Ministerstva dopravy České republiky, oceněn částkou 30.000,- Kč.  Certifikát zde

  4. V rámci naší služby obcím Středočeského kraje jsme ve spolupráci s vedením KSÚS Středočeského kraje připravili seminář pro pracovníky provozu KSÚS na téma:
   • „Optimální velikost okružní křižovatky“
   • „Optimální velikost okružní křižovatky – II.“
   • „Řešení okružní křižovatky uzpůsobené pro průjezd nadměrných vozidel“
   • „Propustek s deformační zónou“
   Hodnocení semináře můžete přečíst zde.

Dopravní inženýrství - novinky

(20.07.2012)

Dne 2.8.2012 schválil Výbor SFDI příspěvky na akce z rozpočtu sfdi v rámci společné iniciativy MD a SFDI "Bezpečný přechod". Celkem bylo schváleno 55 akcí s celkovými náklady ve výši 46.424.000,- Kč.

Náš ateliér přispěl fundovaným zpracováním k úspěšnému schválení vybraných přechodů ve městech Žamberk a Přelouč. V Žamberku jsme byli úspěšní ve dvou případech v prostoru Masarykova náměstí, v Přelouči v prostoru křižovatky ulic Pardubická x Kladenská. Celkem jsme tak našim klientům přinesli 2.306.000,- Kč na zvýšení komfortního a bezpečného pohybu pěších uživatelů komunikace.

Celkové výsledky iniciativy je možno shlédnout zde.

Dne 4.9. jsme absolvovali seminař ve firmě Geovap s.r.o o práci s laserovým skenováním (systém LYNX) a georadarem GPR. Podrobně jsme rozebrali přínos těchto dat pro zpracování bezpečnostních inspekcí. 

Do sekce Věda a výzkum/Miniokružní křižovatky jsme 5.9. přidali videa,  zobrazující provoz velkých vozidel na okružní křižovatce U Kalvodů v Pardubicích. Některá z nich budou prezentována v přednášce na Silniční konferenci 2012 v Plzni.

Okružní křižovatka s revolučním řešením průjezdu vozidel s předností v jízdě a nadměrných přeprav.

(12.05.2012)

Další projektem ke zvýšení efektivity a bezpečnosti dopravních staveb jsou okružní křižovatky s řešením průjezdu vozidel s předností v jízdě a nadměrných přeprav. Zde je vyjádření jedné z firem, jež se těmito přepravami zabývá.

Projekt bude představen i "Sdružení automobilových dopravců" s cilem seznámit je s řešením a získat jejich podporu pro realizaci projektu v krátké době. Odpadne jeden z argumentů pro nesmyslně velké okružní křižovatky, která často zabrání jejich realizaci.

Seminář URBISAFETY 2012

(27.04.2012)

Ve čtvrtek 26.4. se v Brně uskutečnil v rámci mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO seminář URBISAFETY 2012. Zde naleznete pozvánku a program.

Přednáška "Optimální velikost okružní křižovatky" měla tradičně vysoce pozitivní ohlas. Její téma je stále vysoce aktuální. Zastupci z 5 odborů dopravy projevili zájem o aplikaci poznatků z přednášky v regionu jejich působnosti.

TURECKÉ ZKUŠENOSTI

(15.04.2012)

Minulý týden jsem poznával západní část Turecka. K projektům, kterými se zabýváme, jsem zdokumentoval pár zajímavých detailů:

Okružní křižovatky, převážně světelně řízené, jsou velice častým typem křižovatky. Jejich geometrické uspořádání zajišťuje přirozeným způsobem zpomalení vozidel na hlavním tahu.

Propustky jsou i v Turecku častým objektem podél silniční sítě. Jsou řešeny klasicky a tudíž při nárazu jsou pro posádku extrémě nebezpečné.

Zvláštností Turecka je odvodnění směrově dělených komunikací příkopem, zakončovaným pevným vtokovým objektem. To vše jsou potenciálně nebezpečná místa, která bude v budoucnu možno eliminovat.

Dne 20.3. se uskutečnil seminář pro policii ČR na téma Optimální velikost okružních křižovatek

(21.03.2012)

Seminář byl kladně ohodnocen, posluchači byli velice pozorní. Z pléna zaznělo, že podobné poznatky by bylo třeba poskytnout i projektantům.

Dne 27.3. se uskutečnila na stejné téma 1. přednáška v zahraničí, na Stavební fakultě Žilinské univerzity v Žilině. 45 studentů bylo pozornými posluchači. Pozvánka zde.

Pozvánka na seminář

(14.03.2012)

Dne 20.3. spolupořádáme pod záštitou Policejního prezidia České republiky seminář na témata:

„Optimální velikost okružní křižovatky“(Novotný)
„Posuzování a užití okružních křižovatek“ (Mecl)
„Okružní křižovatky – Východní Čechy“(Novotný)
„Průjezd OK – skutečnost x AutoTURN x vlečné křivky dle TP 171“ (Novotný)
„Propustek s deformační zónou“(Novotný)

která se bude konat

v úterý 20. března 2012

v zasedací místnosti ŘSD ČR správa Pardubice, Hlaváčova 902.

se začátkem v 10.00 hodin.

Přednášku pořádá:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje,

odbor služby dopravní policie

na základě doporučení:

Policejního prezidia České republiky, Praha 7 – Holešovice.   

Ředitelství služby dopravní policie

ředitele plk. Ing. Leoše Tržila

Přednášející:

Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Atelier malých okružních křižovatek, Pardubice

kpt. Ing. Jaroslav Mecl

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

odbor služby dopravní policie

 

Únor 2012

(15.02.2012)

Projekt "Propustek s deformační zónou" byl představen ve ŠKODA AUTO a.s. s pozitivním ohlasem.

V Litomyšli jsme na podporu přestavby světelně řízené křižovatky prezentovali přednášku:

"Optimální velikost okružní křižovatky".

O přednášku je zájem i na Žilinské univerzitě (Stavebná fakulta, Katedra cestného staviteľstva). 

V pondělí 13.2. byl projekt "Propustek s deformační zónou" prezentován zastupitelům města Pardubice s nabídkou spoluúčasti v projektu. Při této příležitosti jim byla darována disertační práce, jejíž praktická část se zabývá problematikou městských komunikací v Pardubicích. Očekáváme vyjádření, zda město projekt podpoří.

Ve středu 15.2. proběhlo jednání s děkanem Fakulty dopravní ČVUT, prof. Dr. Ing. Miroslavem Svítkem, kde mu byla přednesena nabídka spoluúčasti na tomto projektu. Vyjádření očekáváme do 29. 2. 2012. 

Začátek roku 2012

(8.01.2012)

Do roku 2012 jsme se vrhli s novým elánem!

Pokračují intenzivně práce na projektu "Propustek s deformační zónou" a na dalším projektu v oblasti bezpečnosti silniční dopravy.

Hned v 1. týdnu se objevily 3 nové zakázky a náročným jednáním se podařilo změnit nepříznivý vývoj postoje dotčených orgánů v zakázce Čerpací stanice PHM - Teplice nad Metují.

Obhajoba disertační práce

(20.12.2011)

Dne 16. 12. 2011 jsem úspěšně obhájil na ČVUT – fakultě dopravní Disertační práci na téma: „Dopravní sítě městských komunikací z hlediska kapacity uzlů a úseků“.

Spuštění nového webu

(20.12.2011)

Vítejte na nových stránkách naší firmy.

Copyright © 2007 – 2024 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies